Wireless USV


     În vederea evitării conectărilor abuzive în rețeaua wireless a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru a reduce atât expunerea infrastructurii, cât și riscul desfășurării unor activități subversive neidentificate, informăm membrii comunității academice a USV că a fost implementată o soluție bazată pe procedura de autentificare în rețea. Conectarea la noile puncte de acces cu SSID-ul „usv.ro” prin protocolul WPA/WPA2 Enterprise se poate face folosind datele de autentificare individuale, aceleași ca pentru platforma Școlaritate (Note): numele de utilizator în formatul prenume.nume@student.usv.ro pentru studenți, respectiv prenume.nume@usv.ro pentru cadre didactice și angajați.

     Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați procedura de conectare (inclusiv pentru terminale mobile) la adresa:
http://scti.usv.ro/knowledgebase.php?article=17

     Alte informații despre utilizarea resurselor electronice se găsesc pe pagina:
http://scti.usv.ro/knowledgebase.php