Academic

Facultăţi

Facultăţi

Universitatea „Ştefan cel Mare” are în componenţă 9 facultăţi care dezvoltă programe de studii pe cinci direcţii de cunoaştere:ştiinţe ale naturii, ştiinţe inginereşti, ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale, ştiinţe economice şi administrative.

Programe academice

Programe academice

Universitatea „Ştefan cel Mare” asigură un curriculum cuprinzător cu mai mult de 130 de programe de studii la nivel de licenţă, masterat, doctorat postdoctorat şi formare continuă.

Şcoala Doctorală

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

Activitatea academică şi de cercetare înaltă se derulează în cadrul a 15 domenii de studii doctorale.

Doctor Honoris Causa