Consiliul de Administraţie

Consiliul de administraţie asigură conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile Senatului universitar, fiind format din rector, prorectori, decani, directorul general administrativ și un reprezentant al studenţilor. Consiliul de administraţie este condus de către rector.

Printre principalele atribuţii ale CA se numără următoarele:

- propune Senatului universitar strategii şi politici pe domenii de interes ale universităţii;

- propune Senatului universitar înfiinţarea, funcţionarea, reorganizarea şi desfiinţarea structurilor de învăţământ şi cercetare ale universităţii;

- elaborează şi supune aprobării Senatului regulamente şi metodologii conform prevederilor Cartei Universităţii

 

Hotărârile Consiliului de Administraţie al USV - 2020

 

Hotărârile Consiliului de Administraţie al USV - 2019

Hotărârile Consiliului de Administraţie al USV - 2018

Hotărârile Consiliului de Administraţie al USV - 2017

Hotărârile Consiliului de Administraţie al USV - 2016

Hotărârile Consiliului de Administraţie al USV - 2015

Hotărârile Consiliului de Administraţie al USV - 2014

Hotărârile Consiliului de Administraţie al USV - 2013

Hotărârile Consiliului de Administraţie al USV - 2012