Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava


SANCȚIUNI RESTANŢIERI
    Sancțiuni:
  1. Distrugerea sau pierderea documentelor, bunurilor culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1 - 5 ori faţă de preţul astfel calculat, conform art. 67, alin. 2 din Legea bibliotecilor nr. 334 din 2002, cu modificările la zi;

  2. Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, conform art. 67, alin. 1, din Legea bibliotecilor nr. 334 din 2002, cu modificările la zi. Aplicarea graduală a fost aprobată în Şedinţa de Senat a Universităţii Suceava;


ACTUALIZARE PREȚ CARTE

Indice preț consum
- selectați anul editării publicației
Preț carte - completați doar unul dintre cele 2 câmpuri

Penalizare

          Pentru calcularea valorii documentului aflat în situaţia prevazută mai sus se va aplica următoarea formulă de calcul:

(Valoarea de inventar x Indice preţ de consum x (Indice de multiplicare+1))/100

    În care:
  1. valoarea de inventar = preţul documentului înregistrat în Registrul Inventar;
  2. indicele preţurilor de consum = reprezintă produsul indicilor din anul următor apariţiei documentului până la anul de referinţă
  3. indicele de multiplicare = reprezintă valoarea de penalizare și este cuprins între 1 si 5.

          Precizare: valoarea 0(zero) a indicelui de multiplicare permite calcularea preţului actualizat propriu-zis, fără penalizări.